OFBOR

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Organizacja została powołana w 1997 r. przez przedstawicieli czołowych firm badawczych jako związek pracodawców.

Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce, co świadczy o roli i znaczeniu organizacji w branży badawczej.