SMB

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB - istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, które przestrzegają najwyższych zasad etycznych. pobierz dokument - dół strony. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania. Współpracujemy ze środowiskiem oraz naszymi partnerami tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. Wspieramy rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej.