SKM SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 roku. Zrzeszamy firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową. Grupę tę tworzy obecnie 95 podmioty, a w jej skład wchodzą: agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i event marketingowe.

Naszą misją jest ułatwianie wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, reprezentowanie ich interesów w otoczeniu zewnętrznym, a także wzmacnianie dialogu wszystkich uczestników branży komunikacji marketingowej w Polsce. Wierzymy, że budowanie relacji w oparciu o obustronne zaufanie i szacunek prowadzi do lepszego zrozumienia podmiotów działających na naszym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji na linii marketer-agencja. Koncentrujemy się również na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów biznesowych, w tym przetargowych i prawnych.